Individuele healing & Healing van de plek – een getuigenis

Individuele healing & Healing van de plek – een getuigenis

DV ontving in de loop van 2021 en 2022 meerdere individuele healings en healings voor de woning.

Hoe ervaarde je de healings?
Wat elke healing in de kern gemeenschappelijk had, was dat het steeds een diepgaande, heilige, en transformerende gebeurtenis was. Het verloop kwam heel intuïtief en spontaan over en ook heel diepgaand en krachtig.
Ik vond het prettig dat er een kort moment met uitleg was over het verloop van de sessie. Dit gaf een betrokken en veilig gevoel om de sessie helemaal vanuit vertrouwen en overgave te laten gebeuren.
De klanken van de drum, ratel en stem creëerden een duidelijk voelbare ‘heilige ruimte’ die uitnodigde tot diepgaande transformatie. De combinatie van het geheel was steeds magisch en bracht elke keer innerlijke verschuivingen bij mezelf of de woning op gang die op dat moment welkom waren. Die magische en sterk voelbare ruimte werkte heel uitnodigend om mezelf op vele lagen te openen voor verdere healing.
Na elke healing was er een moment om te delen wat er werd waargenomen. Dit werkte als een bekrachtiging bovenop de eigen beleving van de healing.

Wat heeft het je gebracht?
De individuele healings hebben me elke keer een stuk dichter bij mezelf gebracht, naar waar vertrouwen, liefde en acceptatie vooral aanwezig zijn. Aan het einde was er een duidelijk rustgevend gevoel, een gevoel van steeds meer en dieper thuis te kunnen komen bij mezelf.
Na elke healing van de plek was er steeds een vergroot gevoel van ademruimte en lichtheid in de ruimtes van de woning op te merken.

Welke veranderingen heb je in je leven gemerkt na de healing?
Zowel de individuele healings als de healings van de plek hebben me gemotiveerd om het huis meer harmonieus in te richten. Ik voelde een groeiende behoefte om actief oude spullen weg te doen en plaats te maken voor spullen waar ik me prettig bij voel. Het leuke aan Helene is dat ze veel tips aanreikt om het huis meer een thuis te laten worden.
Het concept om zowel op persoonlijk vlak als in de omgeving harmonie te brengen, vind ik heel vernieuwend en een mooie aanreiking van haar.

Hoe ervaar je Helene als healer/persoon?
Helene is een oprechte warme persoon.
Ze handelt en werkt vanuit een groot integriteitsgevoel. Ze heeft aandacht en betrokkenheid voor de persoon waar ze mee samenwerkt.
Het is mooi te zien dat ze haar passie voor sjamanisme, stemgebruik en opruimmethodieken
laat samenvloeien tot magisch, diepgaand healingwerk.

www.aardevlinder.be

Reacties zijn gesloten.